GreenEngine

Kas ir GreenEngine

ENERTECGREEN radītā ātrās gazifikācijas tehnoloģija GreenEngine ir viena no ļoti nedaudzām 1-5 MW elektriskās jaudas gazifikācijas tehnoloģijām pasaulē, kuras efektivitāte ir komerciāli pierādīta. Enertecgreen radītā gazifikācijas iekārta ir uzrādījusi labāko produktivitāti starp analogām iekārtām pasaulē.

 

Augstāka efektivitāte, mazākas investīcijas un visplašākās cietās biomasas izmantošanas iespējas piešķir GreenEngine līderpozīcijas citu mazo un vidējo biomasas gazifikācijas tehnoloģiju vidū.

 

Kamēr gāzu attīrīšanas un gazifikācijas procesa ilgtermiņa stabilitāte joprojām ir šīs tehnoloģijas attīstītāju galvenie šķēršļi plašai tehnoloģiju ieviešanai, Latvijā izveidotā kompānija ENERTECGREEN ir atrisinājusi šo problēmu, radot jaunu, drošu un ekonomiski pamatotu gazifikācijas tehnoloģiju GreenEngine.

GreenEngine efektivitāte

No citām pasaulē zināmām biomasas gazifikācijas iekārtām GreenEngine atšķiras ar konceptuāli jaunu hibrīdtehnoloģiju. Šī tehnoloģija novērš galvenās līdz šim zināmās gazifikācijas procesa nepilnības: darvas veidošanos gāzē un pelnu kušanu augstas temperatūras zonās,  vienlaicīgi nodrošinot  stabilu ražošanas procesu un augstu efektivitāti.

 

  • Enertecgreen radītā gazifikācijas iekārta ir uzrādījusi labāko produktivitāti starp analogām iekārtām pasaulē.
     
  • Pirmajā darbības gadā koģenerācijas stacija nostrādāja vairāk nekā 6500 dzinēja  darba stundu un tuvākajā laikā tiks pārsniegtas 8000 darba stundas gadā, tādējādi būtiski pārsniedzot citu pasaulē pieejamo atjaunojamo energoresursu iekārtu vidējo darbības ilgumu.
     
  • Iekārtas elektriskā efektivitāte, kombinācijā ar mūsdienīgu gāzes dzinēju, sasniedz 30% un plānots, ka nākamajos 2 gados, veicot tālāku tehnoloģijuu izpēti un attīstīšanu, tiks sasniegta pat 40% atzīme.
     
  • Kopējā GreenEngine tehnoloģijas efektivitāte jau šodien pārsniedz 80%.

 

ENERTECGREEN nepārtraukti attīstās un iegulda tehnoloģiju tālākā izpētē. Jau 2010. gadā, piesasitot jaunu tehnoloģiju atbalsta finansējumu no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta sadarbībā ar LR Vides ministriju un Vides investīciju fondu tika uzsākta jaunas efektīvākas tehnoloģijas izstrāde, lai sasniegtu 1 MW elektrisko jaudu. 2011.gada nogalē ir uzsākta jaunās iekārtas testēšana un jau drīzumā varēsim uzsākt jaunu pasūtījumu izpildi.

GreenEngine darbībā

ENERTECGREEN attīstītā tehnoloģija ļauj enerģijas ražošanā izmantot tādu kurināmo, ko nepieļauj tradicionālas biomasas gazifikācijas iekārtas  - biomasas granulas ar augstu pelnu saturu, salmus, graudus, kūdru, rīsu sēnalas, cukurniedres, putnu mēslus un citus šobrīd neizmantotus biomasas veidus. Turklāt, šī tehnoloģija nodrošina enerģijas ražošanu pat brīžos, kad citas zaļās tehnoloģijas kā saule vai vējš to nespēj -  naktī un bezvējā.

 

Jaunā pieeja ietver pierādītu darvas izslēgšanas tehniku - divpakāpju gazifikācijas reaktoru ar atsevišķām pirolīzes un darvas samazināšanas zonām. 

Process no A - Z

1. Process sākas kurināmā uzglabāšanas un dozēšanas tvertnēs.


2. Granulas, izmantojot konveijeru, tiek precīzi dozētas un novirzītas gazifikācijas reaktorā.


3. Gazifikācija reaktors sastāv no divām zemas un augstas temperatūras zonām.


4. Katrai zonai ir kontrolēta gaisa padeve, kas pastāvīgi tiek koriģēta, lai kontrolētu kurināmā īpašību svārstības

(mitruma līmeni, pelnu saturu, blīvumu, frakcijas u.c.), kas var tieši ietekmēt degšanas procesu. Gāzes temperatūra reaktorā var pārsniegt 1150C (2100F), tomēr nepārsniedzot pelnu kušanas temperatūru, kas atkarīga no izmantotā kurināmā.


5. Sākotnēji saražotā gāze tiek dzesēta gaisa siltummaiņos līdz 700C (1300F).

 

6. Tālāk gāze tiek atdzesēta līdz 100C (210F) ūdens siltummaiņos.

 

7. Pēc tam gāzes filtrēšanās procesā tā tiek attīrīta no darvas un sīkām cietām daļiņām.

 

8. Pelni tiek savākti īpašās tvertnēs. Filtrs aiztur darvu un pelnus, cietos atkritumus virs 5 mikrometriem. Rezultātā iegūtā gāze ir piemērota dedzināšanai iekšdedzes dzinējā.


9. Lai novērstu mitruma, kondensāta rašanos, gāze tiek atdzesēta līdz 30C (86F) un pēc tam atkal uzkarsēta. Tīrais kondensāts tiek novirzīts atpakaļ reaktorā.


10. Gāze tiek novirzīta uz gāzes iekšdedzes dzinēju, kas savienots ar ģeneratoru elektroenerģijas ražošanai.