EnertecGreen un zaļā tehnoloģija

Zeme ir bagāta ar dažādiem enerģijas resursiem, tomēr tik un tā – tie nav neizsmeļami. Tāpēc ik dienu arvien svarīgāki kļūst alternatīvie risinājumi tam, kā saražot nepieciešamo enerģiju, kā pilnveidot tehnoloģijas, lai enerģijas ražošana kļūtu vēl efektīvāka un enerģija -  lētāka un pieejamāka. 

 

Latvijā radītais uzņēmums ENERTECGREEN ir radījis principiāli jaunu ātrās biomasas gazifikācijas tehnoloģiju - GreenEngine (GreenEngine Biomass Fast Gasification Techology), kas ļauj ražot zaļo enerģiju efektīvāk, lētāk un drošāk.

Par ENERTECGREEN

ENERTECGREEN ir biomasas gazifikācijas un koģenerācijas tehnoloģiju attīstītājs ar pieredzi zaļās enerģijas jomā no 2001. gada. Piesaistot nozīmīgus finanšu resursus un ieguldot ievērojamu intelektuālo potenciālu un pūles gazifikācijas procesu izpētē, 2010.gada sākumā, uzņēmums atklāja 0,5MW  koģenerācijas staciju, izmantojot savu unikālo tehnoloģiju GreenEngine. 

Jau 2011. gada septembrī GreenEngine uzrādīja labāko produktivitāti pasaulē biomasas gazifikācijas tehnoloģiju vidū. No 2010. gada februāra līdz septembrim 0,5 MW koģenerācijas iekārta strādāja 12000 stundu jeb 90% no iespējamā laika. Tas būtiski pārsniedz citu pasaulē pieejamo atjaunojamo energoresursu iekārtu vidējo darbības ilgumu.

GreenEngine ir efektīvākais risinājums tur:
  • kur nepieciešama 1 MW - 10 MW elektrības un 2 – 20 MW siltuma jauda.
  • kur biomasas resursu pieejamība ir par zemu liela apjoma enerģijas ražošanai
  • kur ir pieejami salmi, rīsu sēnalas, cukurniedres un citi cietie lauksaimniecības atkritumi; jaudās, kur citām tehnoloģijām ir maza efektivitāte un lielas kapitāla un operatīvās izmaksas;
  • kur enerģijas ražošana nav pamata uzņēmējdarbība;
  • kur ir ilgtermiņa valsts atbalstīta politika attiecībā uz mazajām koģenerācijas stacijām;
  • kur citi atjaunojamie enerģijas avoti nav pieejami.
ENERTECGREEN klienti ir:
  • mazie un vidējie pašvaldību siltumapgādes uzņēmumi;
  • ražošanas uzņēmumi, kuriem nepieciešama ekonomiska enerģijas koģenerācija;
  • kompānijas, kurām ir pieejama cieto atkritumu biomasa (meža un lauksaimniecības nozarēs, putnu saimniecībās). 

 

Augstāka efektivitāte, mazākas investīcijas un visplašākās cietās biomasas izmantošanas iespējas piešķir ENERTECGREEN līderpozīcijas citu mazo un vidējo biomasas gazifikācijas tehnoloģiju vidū.